Öğr. Gör. Dr. ÖZGÜR KAYAPINAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. ÖZGÜR KAYAPINAR

T: (0282) 250 4209

M okayapinar@nku.edu.tr

W okayapinar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Saray Meslek Yüksekokulu
Bölüm:İşletme Yönetimi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (DR)
Öğrenim Yılları: 2014-2016
Tez: Lojistik hizmet kalitesi ile firma performansı arasındaki ilişkide lojistik performansı ve teknoloji düzeyinin rolü (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (YL)
Öğrenim Yılları: 2006-2008
Tez: Heykel sempozyumlarının kurumsallaşması ve fizibilite etüdü: Bir uygulama (2008)
Lisans
Üniversite: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2000-2005
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ / İŞLETME YÖNETİMİ PR.
2016-
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ / İŞLETME YÖNETİMİ PR. (İÖ)
2016-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ / İŞLETME YÖNETİMİ PR.
2009-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ / İŞLETME YÖNETİMİ PR. (İÖ)
2009-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Müdür Yard. AYYILDIZ MERMER SAN. LTD ŞTİ 2006-2007
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Pazarlama
Pazarlama Araştırmaları
Hizmet Pazarlaması
Sayısal Analiz
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAYAPINAR Ö., YÜRÜK KAYAPINAR P., TAN Ö., Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tüketici Algıları ile E-Sadakat Arasındaki İlişkide Markaya Yönelik Tutumun Rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, vol. 9, pp. 472-494, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
2. KAYAPINAR Ö., ERGAN S., YÜRÜK KAYAPINAR P., Girişimsel Pazarlama Boyutlarının KOBİ ve Yönetici Profilleri Açısından İncelenmesi: Tekirdağ İlinde Bir Uygulama, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 3, pp. 1-14, 2017.
Özgün Makale DRJI, DAIJ,SIS,ARI,EBSCO,ESJI,ASOS
3. YÜRÜK P., KAYAPINAR Ö., İlişki Pazarlamasi Bileşenleri İle İmaj Ve Müşteri Sadakati Arasindaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama An Application For The Relationships Between Relationship Marketing And Image And Customer Loyalty, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 2, pp. 100-110, 2016.
Özgün Makale DRJI, DAIJ, SIS, Akademic Resource Index-ResearchBib, EBSCO, ESJI, ASOS Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YÜRÜK KAYAPINAR P., ERGAN S., KAYAPINAR Ö., Girişimsel Oryantasyonun Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü, II. International Academic Research Congress 2017 (18.10.2017-21.10.2017).
Tam metin bildiri
2. KAYAPINAR Ö., YÜRÜK KAYAPINAR P., SELVİDEN ALBAYRAK S., Nihai Tüketicilerin Lojistik Hizmet Kalitesi ve Alt Boyutlarına Olan Algılarının, Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi, II. International Academic Research Congress 2017 (18.10.2017-21.10.2017).
Tam metin bildiri
3. ERGAN S., YÜRÜK KAYAPINAR P., KAYAPINAR Ö., Türkiye de Elektronik Perakendeciliğin Gelişimi, II. International Academic Research Congress 2017 (18.10.2017-21.10.2017).
Tam metin bildiri
4. ÖREN ÖZER B., DURSUN GÜVENBAŞ S., ÖZER S., KAYAPINAR Ö., Meslek Yüksekokullarında Yabancı Dil Öğretiminin İtalya’da Kullanılan Drama Yolu İle Yabancı Dil Eğitiminin Karşılaştırılması, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asoscongress) (18.05.2017-20.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. ÖZER S., ÖREN ÖZER B., KAYAPINAR Ö., YÜRÜK P., Meslek Yüksekokullarının Üniversite Sanayi İşbirliği Entegrasyonu, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asoscongress) (18.05.2017-20.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
6. KAYAPINAR Ö., YÜRÜK P., ÖREN ÖZER B., ÖZER S., Öğrencilerin Algıladıkları Hizmet Kalitesi ile Memnuniyetleri Arasındaki ilişkinin İncelenmesi, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asoscongress) (18.05.2017-20.05.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. TAN Ö., YÜRÜK P., KAYAPINAR Ö., Öğrencilerin Sosyal Medyaya ve Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (18.05.2017-20.05.2017).
Tam metin bildiri
8. ÖZER S., AYTAÇ A., KAYAPINAR Ö., ATILGAN E., Şirketlere Sağlanan Devlet Destekleri ile Patent Başvuruları Arasındaki İlişki, Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM) (12.05.2017-13.05.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. KAYAPINAR Ö., ERGAN S., YÜRÜK P., Girişimsel Pazarlama Boyutlarının KOBİ ve Yönetici Profilleri Açısından İncelenmesi, III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
10. ÖZER S., KAYAPINAR Ö., Akademik Teşvik Puanı Sıralamasında Yer Alan Üniversite ve Fakültelerin Girişimcilik Endeksindeki Yerleri, 1. International Academic Research Congress (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
11. KAYAPINAR Ö., ÖZER S., Girişimci Pazarlamanın Rekabet Stratejileri Çerçevesinde Kavramsal Açıdan İncelenmesi, 1. International Academic Research Congress (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
12. YÜRÜK P., KAYAPINAR Ö., GÜNGÖR S., Bireylerin Aileye Ait Olma Duygusunun Marka Bağlılığına Olan Etkilerinde Ailenin Aracılık Rolü, Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu (25.03.2016-27.03.2016).
Özet bildiri
13. KAYAPINAR Ö., YÜRÜK P., GÜNGÖR S., Üniversite Öğrencilerinin Aile Değerlerine Bakış Açılarının İncelenmesi Namık Kemal Üniversitesi Örneği, Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu (25.03.2016-27.03.2016).
Özet bildiri
14. YÜRÜK P., KAYAPINAR Ö., A Research For The Relationships Between Relationship Marketing And Image And Customer Loyalty, nternational Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
15. KAYAPINAR Ö., Marketing of Art in The Perception of Urban Space, Collection of scientific articles VI International scientific conference of V.Tatlin (21.02.2010-23.02.2010).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KAYAPINAR Ö., Saray İlçesinin Kültür ve Sanat Etkinliklerinin Saray İlçesinin Tanıtılmasına Katkısı, Tekirdağın Değerleri Sempozyumu-Sarayın Değerleri Sempozyumu (18.10.2010-21.10.2010).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. LOJİSTİK HİZMET KALİTESİ İLE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİDE LOJİSTİK PERFORMANSI VE TEKNOLOJİ DÜZEYİNİN ROLÜ (TUBAP-2015/219), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 14.12.2015-22.07.2016.
Katıldığı Kurslar
Uluslararası İstanbul Ekonomi ve Finans Yaz Seminerleri-ISEF-2015, Yer:Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF, 07.09.2015-11.09.2015.
14. Uluslararası Ekonomi Yaz Seminerleri-2015, Yer:Pamukkale Üniversitesi İİBF, 03.08.2015-11.10.2015.
1. Araştırma Yöntemleri Semineri, Yer:Kemer, 03.02.2016-06.02.2016.
12. Araştırma Yöntemleri Semineri, Yer:Side, 27.01.2016-31.01.2016.
Proje Yazma Eğitimi, Yer:Trakya Üniversitesi Balka Kongre Merkezi Senato Salonu, 10.04.2015-10.04.2015.
Trakya Kalkınma Ajansı Eğitimler, Yer:Çerkezköy Trakya Kalkınma Ajansı, 10.09.2012-13.09.2012.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
7. Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler (Paays´17), Yer:Antalya/Adrasan, Düzenleyenler:Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve İİBF, 18.05.2017-21.05.2017.
4. Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler, Yer:Bolu, Düzenleyenler:Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, 16.04.2017-17.04.2017.
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Yer:Edirne/TÜRKİYE, 04.03.2017-05.03.2017.
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Yer:Plovdiv/BULGARIA , 12.03.2016-13.03.2016.
5. Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler, Yer:İzmir/Balçova, Düzenleyenler:İzmir Ekonomi Üniversitesi , 16.04.2015-17.04.2015.
19. Ulusal Pazarlama Kongresi, Yer:Gaziantep, Düzenleyenler:Gaziantep Ünviersitesi, PPAD, 18.06.2014-22.06.2014.
2. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu-2011, Yer:Kuşadası, Düzenleyenler:Adnan Menderes Üniversitesi, UMYOS, 25.05.2011-27.05.2011.
6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu-2011, Yer:Kuşadası, Düzenleyenler:Adnan Menderes Üniversitesi, UMYOS, 25.05.2011-27.05.2011.
15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Yer:Kuşadası, Düzenleyenler:PPAD, Dokuz Eylül Üniversitesi, 26.10.2010-29.10.2010.
Saray´ın Değerleri Sempozyumu, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Saray MYO Konferans Salonu, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi Saray MYO, 15.10.2010-15.10.2010.